Os soños da propaganda e a contabilidade xeraron sempre monstros, e eses monstros deviron sempre en delirio antes, moito antes desta cousa que teiman en chamar modernidade.