O típico paisano que sentencia, con efervescencia moral, nun bar calqueira :

-“Eu sonlle pobre, mais honrado”

!Ai, misteriosa humana conditio! : !a falta dun problema, sentirse orgulloso de dous!