A ÁLXEBRA DO MEDO

Diogo Tabuada

Category: Debeda – España

13 de Septembro, 2017.

Agrádame cometer erros; cometendo erros, aprendo, maduro e gaño precisión : no seu momento cheguei a darlle certa confidenza dentro do escepticismo – sabía que a súa política económica, a efectos prácticos, nunca iría máis alá de keynes -, mais os recentes argumentarios sobre o affaire referéndum en Catalunya convencéronme da súa inmadurez intelectual, da súa falta de profundidade analítica, da súa pésima e interesada lectura dos clásicos do marxismo, da súa carencia de imaxinación sociolóxica e da súa carencia de sinceridade libertaria, mesmo liberal-democrática, no senso máis formalista, legalista e procedimental do termo.

O seu federalismo e o seu republicanismo é centralista e estatolátrico, cunha comprensión superficial da cuestión nacional no estado español. O seu interese por establecer canles recíprocos de traducción e recoñecimento entre as linguas e culturas do estado é inexistente. Cando fala da existencia de clases – así é – non procede a analizar a estructura social e económica concreta que as configura , así coma os aspectos cualitativos da súa cultura profesional, sinxelamente verbaliza o relato burdamente simplificador dunha sociedade partida en dous : os bos samaritanos da clase baixa e traballadora contra os malvados mercaderes do templo da globalización económica .

O seu pensamento, atenta e holísticamente considerado, é eurocéntrico, con nula atención á existencia dunha profundísima violencia penal que fortalece a exclusión económica e laboral e o control policial-militar das minorías raciais, sexuais, linguísticas, culturais e relixiosas dos estratos sociais máis humildes. De variables ecolóxicas dentro da súa proposta concreta de mudanza do modelo productivo do estado pouco ou nada se sabe; da variable pacifista da súa política concreta de seguridade e I-D-I militar, tampouco, da súa opción concreta por unha mera re-estructuración da débeda soberana do estado ou por unha desobediencia civil e institucional polo seu impago, aínda menos.

Sí, Alberto Garzón pode ser moitas cousas en privado, mais comunista, honesta e humildemente, atrévome a afirmar que non o é cun 99 % de probabilidade : deixo o outro 1% como apertura a novos erros de apreciación teórica e exemplos prácticos.

Non; eu xa non son – nin estou – con Alberto Garzón.

15 Agosto, 2017.

Lendo a Angela Davis en Unha historia da conciencia : ensaios escollidos.

– Entrevistador : “¿Qué conexions ve, se as hai, entre a globalización destas cárceres fóra da legalidade e o complexo industrial penitenciario?”.

– Angela Davis : “Os dous conxuntos de institucions pertencen ao sistema penal de Estados Unidos e aparecen clasificadas xuntas no censo da oficina Federal de estatística. Esta clasificación inclúe as cárceres estatais e federais, as correccionais rexionais, as correccionais en chan indíxena, os centros de detención administrados polo departamento de seguridade nacional, as cárceres territoriais en zonas que estados unidos négase a recoñecer coma colonias súas e as cárceres militares, tanto dentro coma fora das fronteiras do país.

O crecemento da poboación reclusa en cárceres nacionais, a aparición de novas industrias que dependen dese crecimento, a adaptación de vellas industrias para dar cabida e beneficiarse do encarceramento, a expansión de centros de detención de inmigrantes e o uso de cárceres militares coma arma fundamental na denominada guerra contra o terrorismo, a articulación dunha retórica “anti-crime” usando retórica “antiterrorista” : estes son alguns dos elementos novos do complexo industrial-penitenciario.

TRATASE DUN FENÓMENO GLOBAL, NON PODE ENTENDERSE NA SÚA TOTALIDADE DENTRO DE ESTADOS UNIDOS. A proliferación de centros penitenciarios e poboación reclusa, a rapidez coa que se desprazou o capital cara a industria penal, de modo que xa non é un nicho, senon un compoñente fundamental da economía estadounidense; TODO ISO TEN IMPLICACIÓN GLOBAL, reproduce a traxectoria pola cal a producción militar pasou a ser clave na economía de Estados Unidos. Esa é unha das razons principais polas que decidimos popularizar o termo complexo industrial-penitenciario, porque RECORDA EN MOITISIMOS ASPECTOS AO COMPLEXO INDUSTRIAL-MILITAR. De modo que AS CÁRCERES, A SÚA ARQUITECTURA, A SÚA TECNOLOXÍA, O SEU RÉXIME PENITENCIARIO, OS PRODUCTOS QUE A SÚA POBOACIÓN CONSUME E PRODUCE E A RETÓRICA QUE LEXITIMA A SÚA PROLIFERACIÓN, TODO ELO VIAXA DENDE ESTADOS UNIDOS AO RESTO DO MUNDO”.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – –

Nota a pé de páxina : Alégrame atopar empatías; tiña a intuición de que o complexo industrial-militar e penitenciario estaban intrínsecamenre relacionados e que a reproducción de ambos é moi custoso para o logro do disciplinamento da poboación. Disciplinamento para o cal os estados modernos non reparan en asumir cantidades astronómicas de débeda privada en orixe que logo se desprazan unilateralmente á contabilidade pública da administración.

Gustaríame atopar redes de activismo-investigación social que, a día de hoxe, traten de vincular analíticamente estes dous complexos, o industrial-militar e o industrial-penitenciario, a outros complexos agregados coma o necesario complexo industrial-nuclear para a fabricación de high-tech military weapons

Gabriel Rufián / Cospedal : sobre gasto militar.

Los “buenos modales” y la “cortesía” adoptan formas – y fondos – tan diversos como irreconciliables; se puede ser cínica, grotesca nhumana e ignorante desde las buenas maneras, como lady Cospedal, como se puede ser lo contrario desde las mismas, como Lord Gabriel.

Sí, yo soy – y estoy – con Gabriel Rufián Romero. Si quieren “guerra”, la tendrán. Que empiece, pues, la función, y que vaya en serio.

!Rise up España! : Por la ruptura constituyente y el impago de la deuda

En orígen, el concepto de deuda odiosa, se acuñó en el derecho internacional en el año 1927. Fue desarrollado por Alexander Sack doctrinalmente : “Si un poder despótico contrae una deuda no para los intereses y necesidades del estado, sino para fortificar su régimen despótico, para reprimir a su población, esta deuda es odiosa para la población de todo el estado. (…) Esta deuda no es obligatoria para la nación, es una deuda de régimen personal del poder que la contrajo, y, en consecuencia, deja de tener validez cuando ese poder cae”.

 

Tres serían, para Sack, las condiciones que deben presentar las deudas para ser consideradas odiosas :

1 – Que hayan sido contraídas por un régimen despótico; este es el caso, sin duda, del bipartidismo dinástico vigente, con su endurecimiento del derecho penal para castigar el activismo social, su irracional sobregasto securitario para controlar, reprimir, encarcelar y deportar a los flujos de inmigración extranjeros, así como para fortalecer el control social entre su población nativa, y su indisimulado secuestro institucional del estado para satisfacer los intereses de las empresas del IBEX-35 y obedecer fielmente las directrices conjuntas y recíprocas de la CEOE, el BCE, el FMI, el Banco Mundial y el Eurogrupo.

 

2 – Que hayan sido contraídas, no en interés del pueblo, sino en su contra y en interés personal de los dirigentes y personas próximas al poder; es es el caso, también, del bipartidismo dinástico vigente, y sólo hace falta tirar de hemeroteca contemporánea para caer en la cuenta del número de imputados por delitos fiscales y tributarios que han aparecido a lo largo de estas décadas.

3 – Que los acreedores hayan conocido – o hayan estado en posibilidad de conocer – el destino odioso de los fondos prestados; esta es, también, el caso del bipartidismo dinástico, en aplicación de aquella máxima que reza que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.

Hechos, son hechos : según datos del Banco de España, a finales del año 2011 el total de la deuda de la economía – por llamarla de algún modo – española ascendía al 402% del Producto interior bruto. El 81 % total de esta deuda es de origen privado; únicamente el 19 % es responsabilidad del estado central y demás administraciones públicas. Para ser aún más concretos, la mayor parte de esa deuda privada, el 75%, fue generada por la banca y las empresas no financieras; de este 75% en total, el 95% es responsabilidad de organizaciones con más de 250 trabajadores en nómina : o sea, el 0’15% del total de las empresas españolas.

Las llamadas economías domésticas también se han endeudado, que duda cabe; en concreto, el 25%. Cabe resaltar, antropológicamente hablando, que el término economía doméstica es, de todos modos, un término demasiado genérico que no parte del impepinable hecho objetivo de que no todas las economías domésticas parten de la misma capacidad de ingresos ni de la misma capacidad adquisitiva. Hablar de economías domésticas, en abstracto, sin especificar el tipo de actividad comercial o productiva que éstas llevan a cabo, su grado de influencia en la administración pública, su aval patrimonial, etcétera, no tiene sentido, puesto que sería situar a todas las economías domésticas en el mismo starting point y en la misma circunstancia, lo cual es mentir a la realidad.

En cualquier caso, lo que sí sabemos es que el 50% de los hogares españoles no tenían ningún tipo de deuda en el año 2011, como sabemos, también, que fueron los hogares de mayor renta los que más se endeudaron, un 65% de ese 25% que hemos mencionado al principio del párrafo.

A mi modo de ver, estos datos en bruto hay que saberlos interpretar conceptual y analíticamente, a saber : es, para mí, muy probable, que ese 25% de economías domésticas endeudadas tengan relación directa con las empresas no financieras que se mencionan como las generadoras del 75 % sobre el total del 81 % que referenciamos para cuantificar la magnitud de la deuda de origen privada en el estado español. No conviene, ni mucho menos, separar epistemológicamente el concepto de empresa no financiera y hogar.

Aunque estos datos puedan servir para que las tesis políticas ad hoc de cada cual tengan fundamento, conviene resaltarlos : También, el banco de España, con datos del año 2011, desvela cómo el 76’5 % del total de la deuda pública fue responsabilidad del gobierno central, participando en menor medida las comunidades autónomas, con un 17%, las corporaciones locales, con un 4’4%, y la seguridad social con un 2’1 % del total.

Así, pues, en resumen, a la hora de exigir responsabilidades conviene recapitular y hacer síntesis :

1 – El elevadísimo e impagable endeudamiento de la economía española es responsabilidad, principalmente, de las empresas de más de 250 trabajadores, bancos incluídos, así como de las grandes fortunas familiares del país. Ya he dicho que no tiene ningún sentido hacer una separación epistemológica entre el concepto de empresa no financiera y hogar, como concretado he que el concepto de economía doméstica es un término demasiado genérico que oculta el hecho de que no todas las economías domésticas parten de la misma situación económica.

2 – El endeudamiento público, en sí mismo, no es responsable de haber generado la crisis; en los años previos a la misma el conjunto de las administraciones públicas españolas tenían una de las deudas más bajas de la Zona Euro.

3 – Ha sido la irracional desmesura cuantitativa y naturaleza cualitativa de la deuda la responsable de esta crisis que, más que crisis, conviene definir como una de las múltiples y cíclicas estafas que las grandes familias cargan a los hombros de las familias más humildes; todo ese montante de deuda ha servido para la creación de una economía especulativa en el sector de la construcción cuya reproducción, paradójicamente, ha dejado sin acceso a la vivienda a millones de familias españolas, y cuyo boom ha dejado, además, sin trabajo, a millones de familias nativas y extranjeras que sobrevivían con contratos y nóminas fraudulentamente escrituradas.

4 – Ha sido el bipartidismo dinástico quien, con la reforma exprés del artículo 135.3 de la constitución española, y sin consulta popular previa, constitucionalizó como prioridad ineludible en las futuras políticas económicas y fiscales del estado el pago de la deuda asumida por las grandes empresas y familias del Reino de España. Así, de este modo, y en un tiempo record, con el silencio cómplice de todos los medios de in-comunicación y des-información del Reino de España, y con buena parte de la pasividad de su sociedad civil, se consumó en un santiamén la estafa de los patricios españoles a sus plebeyísimos representantes : lo que, en orígen, nació como deuda privada que los grandes deudores debían avalar con su propio patrimonio, actual y futuro, como reza el artículo 1911 del código civil, pasa a la categoría de deuda pública con la mera re-escritura legal del artículo 135.3 de la constitución española, y olé.

Y a partir de ese momento, sí, empieza a entonarse con más fuerza el mantra patriotero-austeritario consistente en convencer a propios y extraños del esfuerzo colectivo y de las apelaciones a la capacidad de resiliencia de los plebeyos ante la urgentísima tarea de recortar el gasto público y social para hacer frente a la que, en orígen, fue la deuda privada de los grandes patricios del Reino de España, avalada con su propio patrimonium. Se les puede llamar brutos, por supuesto, pero tontos, no.

Los mecanismos de transformación de deuda privada en pública son complejos, institucionalmente hablando, pero bien coordinados, como el Deus ex machina de Leibniz; el llamado FROB, fondo de reestructuración ordenada – sic; honorable eufemismo – de la banca, se dedica a la activación de flujo de crédito a empresas y particulares que otorgan las propias entidades de crédito. En realidad, fondos de rescate encubiertos que compran activos problemáticos – a saber, deudas impagadas o impagables – a precios por encima de su valor, transferiéndolos a posteriori al estado, que asume las pérdidas del particular. Por si no bastase con esto, el estado también se anima a otorgar avales para los préstamos de las entidades privadas a través de la emisión de la tóxica deuda particular de los patricios españoles en deuda pública asumible por el estado.

 

El llamado SAREB, sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, procede a emitir esa deuda transferida al estado en los mercados; con esos títulos compra activos tóxicos muy por encima del precio de mercado a las entidades financieras. Títulos que, evidentemente, nadie quiere comprar; las entidades que reciben como pago estos títulos avalados por el estado – a saber, la deuda privada rebotada, como en un efecto boomerang – podrán utilizarlos para obtener, ¡mágica operación¡, ¡dinero líquido, contante y sonante, en el Banco central Europeo.

 

El llamado Mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) es un fondo de capital de 700.000 millones de euros, creado con dinero público de los diferentes estados de la UE, y utilizado para financiar a estados con problemas de financiación en los mercados – a cambio de asumir los chantajes pertinentes en forma de la asunción, sí o sí, de políticas neoliberales -,

 

Y, como no, el Banco central Europeo; el BCE no financia directamente a los estados. Como ya se sabe, las mal llamadas “deudas soberanas” cotizan en bolsa sujetas a los azarosos vaivenes de la especulación financiera globalizada. Lo que sí hace el BCE es financiar a tipos de interés deliberadamente bajos a la banca, la cual financia a los estados a tipos de interés quintuplicados que más tarde, por supuesto, se pagarán con los clásicos instrumentos públicos de recaudación fiscal-impositiva a los ciudadanos.

Va de suyo que un estado que no tiene instrumentos de generación de papel-moneda propios y que está supeditado a las asfixiantes y especulativas condiciones de crediticias de las grandes entidades financieras privadas, es todo lo inverso a “soberano”, es un estado integralmente secuestrado y con nula capacidad interventiva o racionalizadora en economía. Si ya de por sí es violenta la exasperante lentitud e ineficacia de las grandes maquinarias burocrático-administrativas de los estados modernos, el hecho de que la misma estructura burocrático-administrativa se supedite políticamente a la gestión de los intereses inmediatos de las grandes familias económicas de cada nación, es doblemente violento.

La llamada Troika no es ni más ni menos que la acción coordinada entre la cúpula gestora del Banco central europeo, la comisión europea y el Fondo monetario internacional. Una acción coordinada en la que el constante vaivén entre el ámbito público-estatal y el privado-corporativo es costumbre y norma, procediendo a la socialización de deuda privada y a la privatización de beneficios cuando ello conviene. Es en estas tres instituciones en donde se diseñan los imperativos “técnicos” que supeditan todas las actividades cotidianas de la sociedad civil a la lógica especulativa del capital financiero : alimentación, salud, educación, trabajo.. etcétera.

Los llamados planes de ajuste estructural no son ni más ni menos que la colonización integral de la vampírica tecnocracia de estas instituciones en el interior mismo de la estructura administrativa y política de los estados, y así, medidas supuestamente técnicas fundamentadas en criterios, ante todo, puramente pragmáticos, pero de un pragmatismo puramente economicista y especulativo, acaban siendo asumidas por la no menos vampírica tecnocracia endogámica del cuerpo de funcionarios y políticos profesionales de los estados, terriblemente desfragmentado y en competitividad permanente entre sus clanes de interés familiar y patriotismos de partido.

Hay, no cabe duda, una filosofía de la praxis, en sentido Gramsciano, pero invertida y con motivaciones radicalmente opuestas, en el modo coordinado de proceder de las instituciones de la Troika, y esa filosofía es ni más ni menos que la priorización del pago de la deuda pública como timón orientador unívoco de toda la política social de un estado, con todas las brutales e inhumanas consecuencias que ello supuso, supone y seguirá suponiendo; esta filosofía implica, a efectos prácticos, que las inversiones y gastos públicos para satisfacer las necesidades básicas y radicales de la población deben pasar a un tercerísimo plano en favor del pago de las astronómicas deudas privadas asumidas, en petit comité, y a espaldas de la población misma, por las grandes familias económicas, de manera que medidas político-administrativas sólo parciales en apariencia, pero con un profundo sentido unitario e integral de fondo, como las congelaciones y disminuciones salariales, el aumento de la presión fiscal a las pequeñas rentas de Pymes y autónomos, los despidos unilaterales en el sector público y privado, la potenciación del comercio exterior y el consumo ostentoso interno en detrimento de la vertebración del comercio interior, las crecientes privatizaciones y subcontrastas en los servicios públicos, así como su precarización voluntaria por inacción inversora pública, el recorte progresivo en medidas de protección social – atención a la vejez y dependencias varias, centros de atención a mujeres maltratadas -, el endurecimiento del derecho penal conducente al control social de todo conato de protesta organizada ante las políticas austeritarias, el recorte progresivo en I-D-I social e investigador en detrimento de la hiper-militarización de los presupuestos estatales.. y un largo etcétera, no sean más que manifestaciones de esa filosofía de la praxis integral, urgente y disciplinamente aplicada para lograr el tan cacareado equilibrio presupuestario – sic – entre un cada vez más reducido gasto público y social y una cada vez mayor cuota de ingreso privado públicamente transferido a los estados desde su condición originaria de deuda.

Si, todo un chollo para los ricos, para ponerse a bailar jota, sardana, flamenco, muñeira o sevillanas en versión techno chill-out y reir sin parar hasta subir al cielo.

Desde las diversas plataformas por la auditoría ciudadana de la deuda que han surgido estos años a nivel estatal se han planteado, evidentemente, clarísimos horizontes político-programáticos. En la formalización de estos horizontes se entremezclan medidas concretas y parciales de clara inspiración social-liberal y reformista, a medio-corto plazo, que abogan por una re-estructuración de la deuda española, con medidas concretas y parciales de clara inspiración social-comunista y anti-sistémica, a medio-largo plazo, que abogan por su condonación total.

 

Si la voluntad de cristalizar un frente amplio desde todos los agentes sociales, sindicales y políticos es sincera, no tendremos problemas en respetar nuestras diferencias ideológicas y estratégicas, así como nuestros tiempos; el problema reside, como siempre, en las diferencias metodológicas y de procedimiento : estoy en contra de la estructuración de grupos de trabajo formados única y exclusivamente por expertos cuyos debates y propuestas se realicen en petit comité y se superpongan sobre la voluntad real de la sociedad civil en lo referente a qué hacer y cómo hacer frente al impago de la mal llamada deuda soberana. Ningún criterio técnico, ningún matiz analítico, ningún comité de sabios, puede erigirse en tribunal ético o moral.

 

Incluso si, a título personal, se tienen razones técnicas o de juicio crítico para considerar que un pueblo entero está equivocándose en la adopción de determinados medios para la consecución de determinados fines, no es la razón científica la que funciona como motor de los procesos sociales, sino la volición política que trata de canalizarlos e organizarlos.

Me he considerado siempre un militante atípico : solitario, distanciado y cansado en lo referente a cuchilladas y resentimientos organizativos internos entre familias. No llevo bien la disciplina orgánica, por muy exigente que sea conmigo en lo referente a la disciplina de la razón crítica. Sin embargo, siempre me he considerado un militante comunitario, apasionado y molesto en lo referente a las militancias filosóficas, políticas y críticas, en la lucha por hegemonizar y marcar horizonte ideológico.

Considero, sinceramente, que un frente amplio que anhele la unidad popular en España debería tener como horizonte la ruptura plena, previo proceso destituyente – y no la mera reforma lampedusiana – del sistema político-electoral vigente, y que en ese proceso de ruptura, la condonación total de la mal llamada deuda soberana española debiera ser imperativo moral para los pueblos de España, tan imperativa como la posterior necesidad de esbozar un modelo productivo alternativo y sentarnos todos encima de la mesa, mirarnos a los ojos, sonreir, tirar los cuchillos por la ventana, y decirnos : bien, esto de la revolución lleva su tiempo, pero debe ir en serio, aquí y ahora.

Puesto que no debemos, ni monetaria ni moralmente, a nadie, no debiéramos pagar a nadie. Y quien obligue a lo contrario es, a mi modo de ver, un sinvergüenza.

Diego Taboada : a 1 de Julio de 2015.

 
 

© 2019 A ÁLXEBRA DO MEDO

Theme by Anders NorenUp ↑