Respeto e consideración, intelectual e artística, é o que sinto por Santiago Auserón. Xa estou desexando abrir as primeiras páxinas de “El ritmo perdido”.