Os fundamentos históricos, políticos e filosófico-ideolóxicos do “estado de dereito” – sic – español. Simplemente escoiten, traduzan e saquen conclusions : daqueles estarrecedores polvos de iloxicismo, estes lodos de violento irracionalismo.