A importancia de romper coas falsas asociacions semánticas na linguaxe, ou a semántica como arma de combate.