Outros videos, coma “Carmen”, son perfectas radiografías morais da sociedade de consumo.