Lendo os aforismos de Ludwig Wittgenstein :

-“Algunha vez dixen, quizais con razón : A cultura primixenia convertirase nun monto de ruínas e ao final só quedarán cinzas, mais sobre estas cinzas flotarán espíritus”.