Observando/escoitando “Mind hunter” e “Rita”. Descubro que as series contemporáneas son, cando menos pra min, un estimulante “laboratorio” creativo e crítico que me axudan a procurar “puntos de fuga”.