A muller nas brigadas internacionais; A historiadora austriaca Renée Lugschitz comezou en Febreiro deste ano a encher o baleiro con “Luchadoras en España : mujeres extranjeras en la Guerra Civil Española”. 

http://loquesomos.org/rescatan-del-olvido-las-mujeres-las-brigadas-internacionales/?fbclid=IwAR2WEhUPhouS_I6ewhaa-drFCcUypjwfNixsrFhSLebaQ0_8AxLvEm1MNRI