Convén lembrar que Castelao tampouco se librou dos absurdos estereotipos que sobre os xitanos e a xitanidade circulaban no ecosistema cultural do seu tempo. Claramente escritos están no Sempre en Galiza para quen queira comprobalo.

 

Pues sí,el feminismo gitano/romaní existe